• 00421 905 656 041
 • szskom@stonline.sk

PREHĽAD SLUŽBY

Na prvom mieste vždy stojí bezpečnosť , ľudská i materiálna . Poradíme a radi ponúkneme našim partnerom systémy na zvýšenie bezpečnosti prevádzky železničnej vlečky, styku technológií s železnicou a nové technológie používané vo vyspelom svete.

Napríklad :

 • Dopravné značenie a výstroj dráhy
 • Fotoluminiscenčné značky
 • Bezpečnostné , výstražné a orientačné značenie
 • Podlahové značenie
 • Protišmykové pásy a profily
 • Dopravné a priemyslové zrkadlá
 • Zabezpečuje stabilitu štrkového lôžka.
 • Zabezpečuje ochranu proti uvoľneniu štrkového lôžka.
 • Zvyšuje odolnosť štrkového lôžka.
 • Udržiava roštovú tuhosť štrkového lôžka.
 • Zvyšuje rozloženie zvislého a vodorovného zaťaženia.
 • Udržiava priepustnosti vody.
 • Umožňuje reguláciu pružnosti a tuhosti štrkového lôžka.

Sanácia vrtuľových dier- drevené a betónové podvaly

Kvalita tratí je do značnej miery závislá na stave priečnych podvalov (drevené a železobetónové podvaly), zmeny upínacej sily a stavu upevnenia. Uvoľnenie upínacej sily umožňuje nežiaducu zmenu geometrickej polohy koľaje, nedostatok upínacej sily umožňuje exponenciálne opotrebenia koľajníc a nakoniec ohrozuje schopnosť udržiavať traťovú rýchlosť a bezpečnosť prevádzky.

Z tohto dôvodu je pravidelná výmeny alebo oprava podvalov dôležitou úlohou v prácach údržby trate. Kompletná výmena podvalov znamená výrazne vyššie výdavky preto sa odporúča len vtedy, keď sa nahrádza celý koľajový rošt , alebo iné poškodenia podvalov ich robí neopraviteľné. Vo všetkých ostatných prípadoch je podvaly lepšie a úspornejšie opraviť. Náklady na opravy a tým aj ekonomiku opravy z veľkej časti závisí od toho, či oprava je vykonaná v trati alebo v dielni. Ekonomickejšie opravy a rôznorodé systémy podvalov vyzvali k rozvoju rôznych technológií. Naša firma po dlhoročných skúsenostiach preferuje opravy systémom VORTOK .

Sanácia vrtuľových dier systémom VORTOK je výhodná oproti iným metódam najmä pre jej rýchlosť, efektívnosť a jednoduchosť.

Výhodou tejto technológie je jej vysoká účinnosť a možnosť použiť mechanizáciu. Nie je nutné odstrániť podvaly z koľají, preto dopravu a nakládka a s tým spojené náklady sú zanedbateľné. V závislosti od technickej nevyhnutnosti a dostupnosť finančných prostriedkov na opravy možno vykonávať sanáciu na každom , prípadne na každom druhom podvale .

Sanácia vrtuľových dier systémom VORTOK si nevyžaduje koľajovú výluku. Podľa našich skúseností, v cene výmeny 1 podvalu , systémom VORTOK opravíme 8 – 10 podvalov . Systémom VORTOK môže byť predĺžená životnosť podvalu o 10 - 15 rokov.

 • Telefón:
  00421 35 7731 136,
  00421 905 656 041

 • Adresa:
  Rákocziho 233/43
  94501, Komárno

O nás

Základom našej činnosti je stavba , údržba a rekonštrukcia železničných tratí a stavieb na nich.

Naše služby
 • Basic systems
 • Green systems
 • Safetrack systems
 • Business systems
© Copyright 2015 DJ Systems by Softpoint